0%

Online platformok hatása a környezeti fenntarthatóságra

utolsó módosítás: 2024. május 8. 08:47

Az NMHH megbízásából a 676 Trio Consulting Kft. által készített szakértői tanulmány célja, hogy az elméleti szakirodalom átfogó vizsgálata és néhány konkrét platform fenntarthatósággal kapcsolatos politikáinak áttekintése révén képet adjon az online platformok környezeti hatásáról. A tanulmányban ismertetett esettanulmányok fókuszában azok a területek állnak, amelyek kiemelt jelentőséggel bírnak a fenntarthatóság szempontjából: az online ételkiszállító vállalatok, az online ruházati cikkek forgalmazása és az online mobilitási cégek. 

A fenntartható fejlődés eredeti definíciója az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében szerepelt először, és a következőképpen hangzik: A fenntartható fejlődés (angolul sustainable development) olyan fejlődési folyamat (ágazatoké, településeké, termelési folyamatoké, társadalmaké stb.), amely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket.”

A szakértői tanulmány a fenntarthatóság környezeti, gazdasági és társadalmi dimenziói közül elsősorban a környezeti dimenzióra összpontosít, és az alábbi fő kérdéseket kívánja megválaszolni:

  • Mit mond jelenleg a hazai és nemzetközi szakirodalom az online platformok és a fenntarthatóság kapcsolatáról?
  • Melyek a legfontosabb kihívások az érintett szektorok számára?
  • Milyen, globálisan és/vagy hazai szinten meghatározó cégeket ismerünk, amelyek fenntartható fejlődéshez fűződő kapcsolatát érdemes vizsgálni?

Ez is érdekelheti