0%

Biztonságosabb internetes vásárlás az online piactereken

utolsó módosítás: 2023. november 2. 09:31

A digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet (DSA) legtöbb rendelkezése 2024. február 17-ével válik alkalmazandóvá, így az online piactérként működő platformok új kötelezettségei is. E piacterek kötelesek lesznek fellépni a rajtuk keresztül forgalmazott jogellenes áruk és szolgáltatások, illetve ezek értékesítői ellen, biztosítani a kereskedők azonosíthatóságát, nyomonkövethetőségét, valamint együttműködni a jogellenes termékek bejelentőivel. Ezek a rendelkezések azt szolgálják, hogy az online piactereken történő vásárlás biztonságosabbá váljék a fogyasztók számára.

A DSA alapján az online piacterekⁱ üzemeltetőinek meg kell követelniük a rajtuk keresztül árut vagy szolgáltatást kínáló kereskedőktől az azonosításukat szolgáló, illetve tevékenységük jogszerűségét bizonyító információk megadását, és a vásárlók számára releváns adatokat a piactér online felületén közzé is kell tenniük. Amennyiben egy piactér azt észleli, hogy ezen információk pontatlanok vagy hiányosak voltak, akkor fel kell szólítania a kereskedőt ezek pótlására vagy helyesbítésére, aminek elmulasztása esetén a piactérnek fel kell függesztenie a szolgáltatásait a kereskedővel szemben.

A piacterek kötelesek lesznek a felületeiket úgy kialakítani, hogy a szolgáltatásaikat igénybe vevő kereskedők megadhassanak a termékekre, szolgáltatásokra és a szerződéses feltételekre vonatkozó minden fontos, a jogszabályok által megkövetelt információt, így pl. különösen a termékek és szolgáltatások azonosítására szolgáló, azok jogszerű és biztonságos voltát bizonyító információkat. Amellett, hogy a piactereknek legjobb tudásuk szerint törekedniük kell e fontos információk rendelkezésre állásának biztosítására, véletlenszerű ellenőrzéseket is végezniük kell a jogellenes termékek és szolgáltatások kiszűrése érdekében. Amennyiben a piactér tudomására jut, hogy a felületén keresztül jogellenes terméket vagy szolgáltatást értékesítettek, erről a tényről, a kereskedőt azonosító adatokról, illetve a jogorvoslati lehetőségekről a vásárlókat (a jogszerűtlen szolgáltatás igénybe vevőit) is értesítenie kell.

Mindezek mellett az online piacterek üzemeltetői kötelesek betartani a DSA azon rendelkezéseit is, amelyek az összes közvetítő szolgáltatóra, tárhelyszolgáltatóra, illetve online platformra vonatkoznak.ⁱⁱ Így például a rendelet megköveteli tőlük azt is, hogy szerződési feltételeiket világosan, érthetően, felhasználóbarát módon és egyértelműen fogalmazzák meg, illetve kellő gondossággal, objektíven és arányosan érvényesítsék a szolgáltatásuk igénybe vevőivel (pl. kereskedőkkel és vásárlókkal) szemben. Biztosítaniuk kell a jogellenesnek vélt termékek, tartalmak bejelentésének lehetőségét, és tájékoztatniuk kell a bejelentőket az ezekről hozott döntésekről. További fontos rendelkezés, hogy ha a piactér felületén megtalálható megtévesztő vagy hiányos információk alapján az átlagos fogyasztó joggal hiheti azt, hogy közvetlenül a piactérrel vagy egy annak megbízásából eljáró kereskedővel szerződik, akkor a fogyasztóvédelmi felelősség alól közvetítő szolgáltatóként sem mentesülhet.

ⁱ A DSA megfogalmazásában: azoknak az online platformot üzemeltető szolgáltatóknak, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók számára, hogy távollevők közötti szerződéseket kössenek a kereskedőkkel. A továbbiakban az egyszerűség kedvéért e platformokra egyszerűen piactérként hivatkozunk.

ⁱⁱ Az online óriásplatformokra (az Amazonra és a Zalandóra) pedig mindezeken túlmenő, pl. a kockázatértékeléssel és -csökkentéssel, független ellenőrzéssel és átláthatósággal kapcsolatos speciális kötelezettségek is vonatkoznak.

Ez is érdekelheti