0%

Az online platformokkal kapcsolatos jogalkalmazói gyakorlat elemzése

utolsó módosítás: 2023. július 13. 13:45

A kutatás tárgya a nemzeti és nemzetközi jogszabályi környezet és joggyakorlat feltárása az online platformokon megvalósított – elsősorban személyiségi jogi tárgyú – jogsértésekkel kapcsolatban, valamint az online platformokon elkövetett jogsértésekhez kapcsolódó jogérvényesítési utak, a közvetítői szolgáltatói felelősség hatékonyságának, és az esetleges hatósági, bírósági jogérvényesítés előnyeinek és hátrányainak feltárása.

Figyelemmel arra, hogy online személyiségünk egyre nagyobb szerepet játszik a mindennapjainkban, a tanulmány célja, hogy bemutassa az irányadó hatályos szabályozás és a rendelkezésre álló eljárások olyan jellemzőit, amelyek javításával az online környezetben elkövetett jogsértések a sérelmet szenvedett felek számára könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb orvosolását teszik lehetővé.

 Mindemellett a kutatás a nemzeti, nemzetközi és az online platformok saját joggyakorlatának összehasonlításával igyekszik rávilágítani azokra a pozitívumokra, illetve lehetséges gyakorlati problémákra, amelyek elősegítik a könnyebb tájékozódást az online platformokra irányadó jövőbeli szabályozási lehetőségek kialakításának vélhetően még hosszú és változékony útján.

 A kutatást a Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda készítette, a kutatásban személyesen közreműködött dr. Péntek Zoltán irodavezető ügyvéd, dr. Hernold Fruzsina LL.M. ügyvédjelölt és Leel-Őssy Réka joggyakornok, az Eötvös Loránd Tudományegyetem joghallgatója.

Ez is érdekelheti