0%

Online platformok és a bullying megjelenési formái

utolsó módosítás: 2023. július 13. 13:24

Az online bántalmazást szokás a kortárs bántalmazás (bullying) olyan formájaként azonosítani, amely az interneten valósul meg. A tanulmány is ebből indul ki, így a kortárs bántalmazásra vonatkozó kritériumrendszert alkalmazza, figyelembe véve az internetes környezet jellegzetességeit. Ezáltal azt mondhatjuk, hogy az online bántalmazás olyan szándékos, ismétlődő viselkedés, amelynek célja, hogy fájdalmat/kárt okozzon egy magát megvédeni nem képes egyénnek, és amelyet az internet és más digitális eszközök használatával hajtanak végre. Leggyakoribb megjelenési formái: kommentháború, zaklatás, megfélemlítés, befeketítés, személyiséglopás, kibeszélés és becsapás, kirekesztés, szexuális online zaklatás.

A tanulmány egy nagymintás (N=6003), reprezentatív kutatás másodelemzésén keresztül mutatja be, hogy milyen tényezők függnek össze az internetes bántalmazásban való érintettséggel a 10-18 éves magyar diákoknál. A regresszióelemzés módszerével részletesen vizsgálja az online bántalmazóvá, illetve áldozattá válás szempontjából megfigyelhető védőfaktorokat (ilyen pl. az anya magasabb végzettsége, az anya intenzívebb monitorozó magatartása, a magasabb családi támogatás), illetve rizikófaktorokat (pl. a közösségi médián töltött napi több mint 2 óra, az online kommunikációs forma előnyben részesítése a személyeshez képest, illetve a problémásabb online játék- és a közösségimédia-használat).

A kvantitatív kutatás eredményeinek minél árnyaltabb értelmezése érdekében, fókuszcsoportos beszélgetésekre is sor került három célcsoport (diákok, szülők, szakértők) körében. A fókuszcsoportok megvitatták a kvantitatív kutatás eredményeit, megosztották saját tapasztalataikat, támogatva ezzel a tanulmány végén szereplő szakmai javaslatok megfogalmazását.

Ez is érdekelheti