0%

Átláthatósági adatbázis – Kezdeményezzen kapcsolatfelvételt a Bizottságnál

utolsó módosítás: 2024. február 21. 15:30

2024. február 17-től alkalmazandóvá vált a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról (digitális szolgáltatásokról) szóló 2022/2065. rendelet (DSA), így az abban meghatározott többletkötelezettségek teljesítését is meg kell kezdenie (nem csak) az online platformoknak.

A DSA 24. cikk (5) bekezdése az online platformot üzemeltető szolgáltatókra határoz meg olyan kötelezettséget, hogy tartalommoderálási döntéseiket és azok DSA szerinti indokolását fel kell tölteniük egy, az Európai Bizottság által kezelt, úgynevezett átláthatósági adatbázisba. Az átláthatósági adatbázishoz való hozzáférés megszerzése egy összetett, többlépéses folyamat, amelynek technikai hátterét az Európai Bizottság erre kijelölt szerve biztosítja, és amely folyamatban aktív szerepe van a digitális szolgáltatási koordinátoroknak is.

A DSA-ban meghatározott kötelezettség kezdetleges teljesítése érdekében a magukat online platformnak vélő szolgáltatóknak kapcsolatfelvételt kell kezdeményezniük a Bizottsággal, ezzel megtéve a regisztrációs folyamat első lépését. A kötelezettség csak azokat az online platformot üzemeltető szolgáltatókat terheli, akik nem minősülnek mikro- vagy kisvállalkozásnak. A kapcsolatfelvételt az Európai Bizottság erre kijelölt honlapján lehet kezdeményezni (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DSA-ComplianceStamentsReasons). Amennyiben a kapcsolatfelvételt indokolatlan késedelem nélkül nem kezdeményezik a Bizottság felé, az a DSA szerinti kötelezettség megsértését jelentheti.

A kapcsolatfelvétel utáni következő lépésekről a digitális szolgáltatási koordinátor fogja tájékoztatni az online platformokat.

Ez is érdekelheti