0%

A platformszabályozás hajnala

2022-re az online platformok szabályozása kilépve a tudományos fejtegetések világából megfogható valósággá vált. Az Európai Unió közeljövőben hatályba lépő Digitális Szolgáltatásokról és a Digitális Piacokról szóló rendeletei mellett számos más európai állam saját szabályozást vezet be az életünk egyre több szegmensét egyre inkább befolyásoló platformokkal kapcsolatban. Dr. Ződi Zsolt az NMHH megrendelésére készült tanulmányában azt mutatja be, hogy milyen jogi környezetben is születnek meg ezek a jogszabályok, vagyis, hogy egyes európai országokban, valamint az Egyesült Államokban hogyan alakult az online platformokkal kapcsolatos szabályozás és joggyakorlat.

A platformok sokféle jogi problémát vetnek fel. A legáltalánosabb és legszélesebb körben ismert probléma a platformok felelősségének, és ezzel kapcsolatban a rajtuk zajló aktivitások aktív figyelésének kérdése. Másképp fogalmazva annak a kérdése, hogy a szolgáltatóknak van-e aktív monitorozási kötelezettsége az általuk üzemeltett platformokon közétett tartalmakkal kapcsolatban. Ez volt az a kérdés, amelyet az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió jogalkotása is már jóval a platformok ma ismert formái előtt rendezett, a weboldalak, webes szolgáltatások kontextusában. Ez a fő kérdés ugyanakkor számos kisebb témakörre bomlik, és a platformok egyre nagyobb térhódításával egyre többféle ilyen részkérdés merült fel. Nem mindegy ugyanis, hogy az egyes jogellenes tartalmak milyen típusúak. Hamar kiderült ugyanis, hogy másképp célszerű kezelni például a szerzői jogsértéseket, a büntetőjogi tényállásokat, és a magánjogi jogellenes cselekményeket. Az is hamar kiderült, hogy létezik egy sor nem jogellenes, de sok szempontból ártalmas online aktivitás is, amelyek tiltása, korlátozása adott esetben a szólásszabadság érvényesülésével kapcsolatos aggályokat is felvethet. A platformok felelősségének témaköre tehát egy olyan bonyolult és jogi csapdákkal átszőtt kérdés, mely a témával foglalkozó gyakorlott jogászok elé is óriási kihívásokat emelt.

 Az Amerikai Egyesült Államokban a Telekommunikációs törvény 1996-os módosítása vezette be azt a szabályt, amelyet „jó szamaritánus”, vagy a jogintézményt a jogrendbe bevezető jogszabály és a rendelkezés helye alapján CDA (Communications Decency Act) 230. szakaszának neveznek. Ezzel a jogalkotó teljes mértékben a magánszabályozás hatálya alá vonta az internetes tartalmak kérdését, hiszen nemcsak azt mondta ki, hogy az illegális tartalmakért az online szolgáltató nem felel, hanem azt is, hogy majdhogynem bármit megtehet a kifogásolható tartalmak korlátozása érdekében. A 230. szakasz egyaránt immunitást ad a platformok üzemeltetőinek a felhasználók által feltöltött tartalmakkal kapcsolatban, valamint a moderálási tevékenységükkel kapcsolatban. A platform üzemeltetője tehát nem vonható felelősségre a felhasználók által feltöltött jogsértő tartalmakért, ahogy azért sem, ha bármilyen tartalmat eltávolít. A 2010-es évek végére világossá vált, hogy a CDA “jó szamaritánus” megoldása valamilyen korrekcióra szorul, de már arról is élénk viták folynak, hogy mi a baj vele. Így nem csoda, ha az is kérdéses, hogy hogyan kellene rajta változtatni: nagyon leegyszerűsítve, míg a konzervatív-republikánus oldal általában „kevesebb” CDA 230-at akar a szólásszabadságra hivatkozva, addig a demokrata oldal inkább „többet” a platformok által generált, vagy felnagyított veszélyekre rámutatva.

 Az európai rendszer ezzel szemben első látásra radikálisan különbözik az amerikaitól. Addig a pontig talán van hasonlóság, hogy az EU joga is az általános nyomonkövetési (monitorozási) kötelezettség hiányán (tehát nem a monitorozás tilalmán, ahogy néha félrevezetően emlegetik) alapszik, azonban az illegális cselekmények vonatkozásában a platformok számára az Eker. irányelv alapján a tárhelyszolgáltatókra vonatkozó ún. értesítés-eltávolítási (notice and takedown, NTD) kötelezettséget teszi főszabállyá. Ennek értelmében a tárhelyszolgáltató nem felel a jogsértő tartalomért vagy információért, amennyiben nincs tudomása a tartalommal vagy információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti, és amint erről tudomást szerez, haladéktalanul intézkedik az információ eltávolításáról, vagy a hozzáférés lehetőségének megszüntetéséről. A jogellenesség kérdése azonban sokszor nehezen eldönthető. Természetesen vannak egyértelmű esetek (pl. ilyen a gyermekpornográfia, vagy illegális kábítószerek árusítása), de gyakran beszélhetünk olyan esetekről, ahol hosszas jogi vizsgálatot igényel egy-egy tartalom jogellenességének megállapítása. Ezért van az, hogy sok ország célszerűségi megfontolásokból különbséget tesz a nyilvánvalóan jogellenes és az ilyennek nem tekinthető kategóriák közt.

 Az EU-ban jelenleg két ország van, amely kifejezetten az online platformokra (a közösségi médiaszolgáltatásokra) alkotott jogszabályt, melyek hatályba is léptek, és jóllehet igen csekély, de létező hatósági gyakorlatuk is van. A már korábban elfogadott és hatályba lépett német NetzDG nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így 2021-ben nagyobb módosításon esett át, melynek következtében kibővültek a platformokkal szemben érvényesíthető követelmények (pl. bűncselekmények közvetlen jelentése a rendőrségnek, választottbírósági eljárás létrehozása, bizonyos bírósági döntések végrehajtása stb.). A jogszabály első évében a kiszabott bírságok száma 1300 körül alakult, melynek nagy részét a (1167) bejelentési mechanizmusok hiányosságai miatt szabták ki, de 53 bírság született a kapcsolattartók kijelölésének kötelezettségéhez, és 25 a közösségi hálózatok átláthatósági jelentéseihez kapcsolódóan. A Hivatal 2021-es beszámolója szerint a NetzDG alapján indult új felügyeleti eljárások száma összesen 65 darab volt, ebből 45 darabot tett ki az „egyéb” kategória, melyek főként információigénylések voltak, a többi eljárás főként a panaszbejelentési eljárások hiányosságai miatt indult. Németország mellett Ausztria alkotott jogszabályt kifejezetten a platformokra vonatkozóan, mely főként az illegális tartalmakkal, panaszkezelési eljárásokkal és átláthatósági jelentések közzétételével kapcsolatban tartalmaz szabályokat. Az osztrák hatóság azonban sokkal kevésbé aktív ezen a téren, 2021-ből négy döntésről tudunk, melyek mind olyan platformok kérelmének az elutasítása, akik szerették volna kivonni magukat a KoPl-G hatálya alól – sikertelenül. Ezeken kívül találunk még kezdeményezéseket Lengyelországban, Franciaországban vagy az Egyesült Királyságban is.

 2020-ban az Európai Digitális Stratégia részeként az Európai Bizottság bejelentette a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletcsomag megalkotását (Digital Services Act, valamint a Digital Markets Act), amelynek célja többek között a versenyképesség fenntartása és a digitális piacok egységesítése, mindemellett ösztönzi kívánják az innovációt és rendezni a felhasználók, a platformok és a hatóságok felelősségi viszonyrendszerét és elszámolhatóságát. Ezen új rendeletek teljesen új alapokra helyezik az Európai Unióban a platformok szabályozását, azonban addig is amíg hatályba lép a fenti jogszabálycsomag, érdemes tanulmányozni Ződi Zsolt írását, mely megfelelő kiindulópontként szolgálhat az új szabályozásokra való felkészüléshez.

Ez is érdekelheti